Partner lokalny Woodspring

Witamy w biuletynie partnerstwa Woodspring Locality

Aby zapewnić wspólną świadomość w zakresie dostarczania, zmian i wprowadzania usług oraz innych aktualizacji dotyczących Woodspring, newsletter zmienia się z publikacji kwartalnej na miesięczną.

Czego można się spodziewać w nowym biuletynie? Cóż, będzie on zawierał regularne artykuły informujące o aktualnym stanie rozwoju i świadczenia usług, a także o bieżących inicjatywach i kierunkach strategicznych. W biuletynie znajdą się również informacje o usługach i ludziach, którzy je świadczą. Od przyszłego miesiąca pojawi się również sekcja opinii publicznej, która pozwoli nam dowiedzieć się, co mieszkańcy naszego kraju sądzą o pracy, którą wykonujemy.

Jeśli chcesz wyróżnić usługę, pracę zespołu, zaprezentować osiągnięcie lub wezwanie do działania, prześlij nie więcej niż 250 słów i zdjęć na adres louisa.griffith-jones1@nhs.net do 20 dnia każdego miesiąca.

Prosimy pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że wszystkie nadesłane materiały znajdą się w biuletynie.