Partner i zonës së pyllit

  Mirëserdhët në partneritet me lokalitetin Woodspring

  Harta e partneritetit lokal

  Woodspring Locality Partnership mbulon një zonë të madhe rurale të Somerset Veriut dhe përfshin qytetet Clevedon, Portishead dhe Nailsea.

  Ai mbledh së bashku organizatat lokale të shëndetësisë dhe kujdesit, si dhe partnerët e komunitetit për të dhënë mbështetje holisitike dhe të përshtatur sa më pranë vendit të jetë e mundur. Ajo përpiqet të kuptojë se çfarë ka më shumë rëndësi për komunitetin tonë dhe të japë kujdes që është i përqendruar në person dhe proaktiv.

  Në Woodspring partneriteti ynë bashkon praktikën e përgjithshme, kujdesin social, spitalet NHS, shëndetin mendor, organizatat e sektorit të vullnetarëve, këshillat dhe shërbimet komunitare me njerëzit dhe komunitetet e njohura si partnerë të barabartë.

  Udspring Locality Partnership është caktuar të japë një plan ambicioz pune për të rimodeluar dhe përmirësuar kujdesin dhe shërbimet për të ndihmuar njerëzit "të fillojnë mirë, të jetojnë mirë dhe të plakeshin mirë" në komunitetin lokal.