Partner i zonës së pyllit

Mirësevini në Buletinin e Partneritetit të Lokalitetit Woodspring

Për të siguruar se ka një ndërgjegjësim të përbashkët për dhënien, ndryshimet dhe futjen e shërbimeve dhe përditësime të tjera rreth Woodspring, buletini po ndryshon nga një botim tremujor në çdo muaj.

Pra, çfarë mund të presësh në buletinin e ri të vështrimit? E pra, ajo do të përmbajë artikuj të rregullt që ofrojnë përditësime se ku jemi me zhvillimin dhe dhënien e shërbimeve, si dhe nismat e vazhdueshme dhe drejtimin strategjik. Buletini do të vërë gjithashtu në qendër të vëmendjes shërbimet dhe njerëzit që i dorëzojnë ato. Do të ketë gjithashtu një seksion të zërit publik duke filluar nga muaji i ardhshëm për të ndarë se si ndihet popullsia që i shërbejmë punës që po bëjmë të gjithë.

Nëse dëshironi të theksoni një shërbim, ose punën e një ekipi, ose të shfaqni një arritje ose të lëshoni një thirrje për veprim, ju lutem dërgoni jo më shumë se 250 fjalë dhe imazhe për të louisa.griffith-jones1@nhs.net përpara 20-të të çdo muaji.

Ju lutem vini re, ne nuk mund të garantojmë se çdo gjë e paraqitur do të paraqitet në buletinin informativ.